Vægt- og volumenbaseret indsamlingssystem til dagrenovation

2007

Analyse og sammenligning af dagrenovation fra et volumen- hhv. et vægtbaseret indsamlingssystem. Kvalitet og effektivitet af systemerne er vurderet i relation til borgernes adfærd. Resultatet er brugt til at optimere ordningerne – specielt i forhold til harmonisering af ordninger. Udført for affaldsselskabet nomi i/s.