Vi tilbyder miljørådgivning med særlig fokus på mennesker og deres affald.

Vi løser vores opgaver i samarbejde med private virksomheder, affaldsselskaber, organisationer og myndigheder som fx kommuner.

Vi hjælper bl.a. med nye affaldsløsninger til virksomheder, organisationsudvikling, undervisning af frontmedarbejdere som fx genbrugsvejledere og skraldemænd, affaldsanalyser og meget mere.

Vi har løst opgaver for

Uddannelse af fremtidens pladspersonale og genbrugsvejledere

Econet har undersøgt sammensætningen af småt brændbart. Undersøgelserne viser, at mere end 50 % af affaldet i småt brændbart består af genanvendelige materialer.

I samarbejde med Reno Djurs har Econet undersøgt og dokumenteret, at pladspersonalets rolle er central for bedre sortering på genbrugspladserne.

Det er nemlig personalet som er i direkte kontakt med brugerne på pladsen og som vejleder om korrekt sortering.

Projekt i Silkeborg skal vise fremtiden for affaldssortering og affaldsindsamling

Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune har det seneste år vurderet mulighederne for at implementere kvantitativt og kvalitativt effektive indsamlingsordninger rettet mod husholdninger.

Silkeborg Forsyning er i dialog med Econet, der har undersøgt og vurderet ordninger for indsamling af dagrenovation for ca. 40 af landets kommuner.

Mange af disse ordninger er igangsat uden, at der har været et sammenligneligt beslutningsgrundlag for at vælge den aktuelle ordning.

Der findes mange velfungerende ordninger, men det vides ikke om de kunne blive endnu mere effektive og/eller opleves bedre af borgerne.

Silkeborg Forsyning har bedt Econet om at koordinere afprøvning af forskellige indsamlingskoncepter og at afdække hvorledes der kan etableres et effektivt set-up af ordninger, som borgere såvel som skraldemænd finder funktionelle.

Rådmandsgade 45A, 2. sal
2200 København N
Telefon: +45 45 88 20 96
Email: econet@econet.dk