Econets ydelser

Affaldskarakterisering

Analyser af affald, der bestemmer mængde og sammensætning.

Analyserne er typisk stikprøvebaseret. Analyserne tjener som kontrol af en eksisterende adfærd eller som input til planlægning af nye initiativer, hvor der er behov for dimensionering.

Analyserne kan tage udgangspunkt flere steder på affaldets vej – f.eks. ved kilden, indsamling, ved modtagelse på behandlingsanlægget eller efter slutbehandling. Vi kan enten foretage affaldsanalyser i vores faciliteter eller hos jer. Metoden tilpasses altid den enkelte opgave.

Affaldsplanlægning

Udarbejdelse af kommunale og regionale affaldsplaner. Arbejdet omfatter kortlægning af affaldskilder, affaldsstrømme, transportmuligheder samt behandlingskapacitet.

Vurdering af organisatoriske- såvel om lovgivnings- og reguleringsmæssige aspekter. Opstilling af mål og affaldsstrategi samt formulering af konkrete planer.

Implementering og vurdering af affalds- og genanvendelses-systemer

Detaljeret assistance i forbindelse med implementering af affaldsordninger.

Omfatter fx indkøb af materiel til indsamling, fastlæggelse af indsamlingsruter, beregning af indsamlingsfrekvens m.v.

Evaluering af eksisterende ordningers effektivitet. Vurdering af ændringer i affaldsmængde og sammensætning belyst ud fra holdnings- og adfærdsundersøgelser.

Affald i virksomheder

Kortlægning af affald i virksomheden, optimering af eksisterende ordninger, vurdering af genanvendelsespotentialer og udarbejdelse af virksomhedens plan for bortskaffelse af affald.

Udarbejdelse af tilbudsmateriale i forbindelse med valg af transportør.

Rådmandsgade 45A, 2. sal
2200 København N
Telefon: +45 45 88 20 96
Email: econet@econet.dk

Vi er medlem af