Hvad tilbyder vi?

Affaldsanalyser

En affaldsanalyse bruges til at få viden om affaldets mængde, sammensætning og kvalitet. Econet har gennem årene opbygget en stor viden om affaldets sammensætning – hvad enten det drejer sig om restaffald, kildesorterede fraktioner, småt brændbart/rest efter sortering, affald fra erhverv eller en helt femte type affald. Vi kan derfor hurtigt se, hvis affaldet i en affaldsanalyse skiller sig ud fra normen. Vi har erfarent personale og gode faciliteter til at sortere og analysere alle typer affald.  

Analyserne er typisk stikprøvebaseret og kan gennemføres i hele affaldskæden fra kilde til slutbehandling. En affaldsanalyse kan eksempelvis afdække spørgsmål om en ordnings effektivitet, holdning kontra adfærd, informationsbehov og optimeringspotentiale.

Brugervinkler på affald

Vi benytter bl.a. spørgeskemaer, fokusgrupper, observationer og interview, når vi analyserer affaldsvaner og giver anbefalinger til nye affaldsløsninger. Ved at kende brugernes vaner, holdninger og bevæggrunde (og kombinere denne viden med kvantitative data fra affaldsanalyser), kan vi tilrettelægge og evaluere sorteringsvejledninger, kampagner og nye ordninger, så de i sidste ende giver bedre resultater for vores kunder.

Uddannelse af affalds- og ressourcemedarbejdere

Vi tilbyder en række forskellige uddannelsesforløb for affalds- og ressourcemedarbejdere, med fokus på motivation og kompetenceudvikling. Formålet kan blandt andet være, at genbrugsvejlederne skal vejlede og tilgå kunder bedre og derigennem skabe bedre sortering. Det kan også være et forløb omkring affaldshåndtering i en virksomhed. Vores uddannelsesforløb tilpasses jeres ønsker og forudsætninger.

 

 

Affald fra virksomheder

Vi kortlægger affald i virksomheden, rådgiver om hvordan ordninger kan optimeres, vurderer genanvendelsespotentialer og udarbejder virksomhedens plan for bortskaffelse af affald. Desuden kan vi udarbejde tilbudsmateriale i forbindelse med valg af transportør.

Vi hjælper også kommuner og affaldsselskaber med at sikre øget genanvendelse af affald fra de virksomheder, som fremover også tæller med som ’kommunalt affald’.

Forebyg affald - og madspild

Vi udfører projekter om, hvordan affald og madspild fra husholdninger, detailkæder, kommunale virksomheder, mv. kan forebygges. Vi vurderer omfanget af specifikke fraktioner som f.eks. madspild og iværksætter initiativer for at minimere det. Vi evaluerer affaldsforebyggende tiltag og idéudvikler nye. Vi rådgiver om minimering af affald ud fra både lokale forhold og en bred viden om feltet.

Afprøvning af nye idéer

Arbejdet med affald kræver ofte nytænkning og innovation. Econet er altid opdateret ift. udviklingen på affaldsområdet, og hjælper ofte vores kunder med at være frontløbere.

Vi har også en fod indenfor i forhold til forskning og start-ups, der eksperimenterer med fremtidens idéer. Vi hjælper også gerne jer gerne videre med jeres nye projekter.

Affaldsplanlægning

Vi laver beregninger og rådgiver om f.eks. indkøb af materiel til indsamling, fastlæggelse af indsamlingsruter, beregning af indsamlingsfrekvens mv.

Vi hjælper kommuner såvel som virksomheder med at opstille mål, udarbejde affaldsstrategi og formulere affaldsplaner. Vi kortlægger f.eks. affaldskilder, affaldsstrømme, transportmuligheder og behandlingskapacitet.

Rådmandsgade 45A, 2. sal
2200 København N
Telefon: +45 45 88 20 96
Email: econet@econet.dk