Hvad tilbyder vi?

Her finder du eksempler på, hvad vi kan hjælpe dig med.

Vi forstår dit affald, og vi deler gerne vores viden og erfaringer med dig.

Affaldsanalyser

En affaldsanalyse bruges til at få viden om affaldets mængde, sammensætning og kvalitet. Econet har gennem årene opbygget en stor viden om affaldets sammensætning – hvad enten det drejer sig om restaffald, kildesorterede fraktioner, småt brændbart/rest efter sortering, affald fra erhverv eller en helt femte type affald. Vi kan derfor hurtigt se, hvis affaldet i en affaldsanalyse skiller sig ud fra normen. Vi har erfarent personale og gode faciliteter til at sortere og analysere alle typer affald. 

Analyserne er typisk stikprøvebaseret og kan gennemføres i hele affaldskæden fra kilde til slutbehandling. En affaldsanalyse fra Econet kan afdække effektiviteten af et indsamlingssystem, udfordre holdninger kontra adfærd, identificere informationsbehov og udpege områder med potentiale for optimering.

En affaldsanalyse kan ses som et lokalt forankret evidensbaseret beslutningsgrundlag, som kan sikre faglig og politisk opbakning til at arbejde med at sikre mindre og renere affald. 

Kontaktperson hos Econet: Freja Lerche

Brugerundersøgelser

Econet anvender observationer og interviews som et centralt redskab til at forstå borgers adfærd. Vores erfarne medarbejdere er trænet til at håndtere interviewsituationer og identificere bias og tilpasse spørgsmål. Udover interviews har Econet også erfaring inden for spørgeskemaundersøgelser, hvor vi designer præcise spørgsmål og kombinerer kvantitative og kvalitative metoder for at opnå dybdegående indsigt i respondenters adfærd. Ved at supplere interviews og spørgeskemaer med observationer opnår vi en mere nuanceret forståelse af både udsagn og faktisk adfærd.

Econets brugerundersøgelser er altid støttet af kvantitative indsigter fra vores utallige affaldsanalyser.

Kontaktperson hos Econet: Sofie Nielsen

Uddannelse

Econet har en ambition om at skabe bedre samarbejde, bedre resultater og mere arbejdsglæde med vores mange undervisningstilbud. Vi har undervist i mange år, og fik allerede i 2016 dokumentation for at vores undervisning kan måles på bundlinjen. Hos Econet har vi valgt at fokusere på affaldsbranchen med et særligt fokus på genbrugsområdet.

Kontaktperson hos Econet: Freja Lerche

Virksomheder

I Econet er vi specialiserede i at rådgive virksomheder om, hvordan man kan gribe de mange forretningsmuligheder, som cirkulær økonomi tilbyder. De største virksomheder kan have særlige behov grundet mange lokationer og forskellige operationsområder. Det betyder samtidig at de kan udnytte skala på tværs af produktionsenheder og landegrænser i samarbejdet med Econet. I vores projekter er fokus ofte at sikre en smidig implementering af forandringer samt at opretholde en effektiv drift. Vi lægger også vægt på materialernes renhed og beskyttelse, da dette spiller en betydelig rolle i at minimere affaldsmængderne. Econet har udviklet en metode til at kortlægge potentialet for affaldshåndtering og -minimering og trækker på et omfattende netværk af samarbejdspartnere både lokalt og internationalt.

Kontaktperson hos Econet: Rikke Killeen

Forebyg affald - og madspild

Vi udfører projekter om, hvordan affald og madspild fra husholdninger, detailkæder, kommunale virksomheder, mv. kan forebygges. Vi vurderer omfanget af specifikke fraktioner som f.eks. madspild og iværksætter initiativer for at minimere det. Vi evaluerer affaldsforebyggende tiltag og idéudvikler nye. Vi rådgiver om minimering af affald ud fra både lokale forhold og en bred viden om feltet.

Kontaktperson hos Econet: Freja Lerche

Afprøvning af nye idéer

Arbejdet med affald kræver ofte nytænkning og innovation. Econet er altid opdateret ift. udviklingen på affaldsområdet, og hjælper ofte vores kunder med at være frontløbere.

Vi har også en fod indenfor i forhold til forskning og start-ups, der eksperimenterer med fremtidens idéer. Vi hjælper også gerne jer gerne videre med jeres nye projekter.

Kontaktperson hos Econet: Dan Boding-Jensen

Affaldsplanlægning og kortlægning

Vi laver beregninger og rådgiver om f.eks. indkøb af materiel til indsamling, fastlæggelse af indsamlingsruter, beregning af indsamlingsfrekvens mv. Vi hjælper kommuner såvel som virksomheder med at opstille mål, udarbejde affaldsstrategi og formulere affaldsplaner. Vi kortlægger f.eks. affaldskilder, affaldsstrømme, transportmuligheder og behandlingskapacitet.

I Econet vil vi gerne være med til at udbrede budskaber og udvikle nye strategier inden for affaldsplanlægning og håndtering. Dette har vi blandt andet gjort sammen med en række kommuner, hvor vi har udviklet en model til at få flere virksomheder til at sorterer i de 10 fraktioner.

Econet gennemfører hvert år en række kortlægningsopgaver. Vi har blandt andet analyseret ADS-data fra forskellige brancher og sammenholdt disse med Econets data om affaldssammensætning samt udarbejdet fordelingsnøgler i forbindelse med dansk implementering af EU-direktiver omkring emballage. Econets tidligere projekter kan anvendes til at skalere og kvalificere nye undersøgelser.

Kontaktperson hos Econet: Dan Boding-Jensen

Værdikædesamarbejde

Værdikædesamarbejde handler om at finde nye samarbejdspartnere som kan og vil bidrage til at indfri jeres grønne ambitioner. Hos Econet har vi fokus på de fysiske materialestrømme fra design, indkøb, produktion og til genbrug/genanvendelse af brugte materialer.

Det er afgørende at huske sine samarbejdspartnere i værdikæden, når man overvejer ændringer i sine produkter. Det handler f.eks. om forsyningssikkerhed, partnerskaber, prissætning og dokumentation.

Hos Econet oplever vi, at radikale grønne ambitioner kan kræve nye samarbejdspartnere, da eksisterende samarbejdspartnere har optimeret deres forretningsmodel efter de nuværende kundekrav, og derfor kan have svært ved at imødekomme radikalt nye ønsker. Vi anbefaler at man går langt for at få eksisterende samarbejdspartnere med på vognen.

Econet har bl.a. hjulpet en gruppe virksomheder i regi af projektet Spirende Symbioser med netop værdikædesamarbejde.

Kontaktperson hos Econet: Dan Boding-Jensen

Rådmandsgade 45A, 2. sal
2200 København N
Telefon: +45 45 88 20 96
Email: econet@econet.dk