Freja Lerche

Rikke Killeen

Yasmina Tolsgaard

Projektleder
+45 22 33 83 82
Yasmina@econet.dk

Sofie Nielsen

Projektleder
+45 22 36 99 80
Sofie@econet.dk

Claus Petersen

Teknisk chef og projektleder
+45 28 45 00 64
claus_petersen@econet.dk

Ole Kaysen

Kaj Flyger

Dan Boding-Jensen

Direktør og projektleder
+45 30 73 76 16
dan@econet.dk

Andreas Kortegaard

Sorteringsleder
andreas@econet.dk

Sorteringspersonale

Iben Knutz

Juniorkonsulent

Mai Holmboe Jørgensen

Juniorkonsulent

Jonas Wentzel Sørensen

Juniorkonsulent

Marie Skov Andersen

Juniorkonsulent

Danyu Shen

Juniorkonsulent

Henriette Melchiorsen

Bestyrelsesmedlem

Mark Fisker

Bestyrelsesmedlem

Christian Brix

Bestyrelsesformand
christian@brix.org

Econets sorteringspersonale er en vigtig del af Econets arbejde. Sorteringsmedarbejderne har dagligt hænderne i det affald, som Econet sorterer og analyserer – under supervision af sorteringslederen.

Sorteringsmedarbejderne har stor viden om forskellige materialer og sorteringsmetoder. De er vant til at håndtere sorteringsopgaver med varierende sorteringskriterier og de har erfaring fra opgaver med at sortere både vådt og tørt, stort og småt affald.

De fleste sorteringsmedarbejdere har været en fast del af Econets personale i flere år.

Rådmandsgade 45A, 2. sal
2200 København N
Telefon: +45 45 88 20 96
Email: econet@econet.dk